Waarom werken steeds meer staalbedrijven aan oplossingen in stofbestrijding?

 • Sinter: In de sinterfabriek, bij de productie van sinter, worden fijne deeltjes gegenereerd die kunnen leiden tot stofemissies.
 • Hoogovens: Stofemissie kan optreden bij de aanvoer en gebruik van de diverse grondstoffen in de hoogovens, als ook bij de productie van gietijzer en slakken.
 • Staalproductieprocessen: Tijdens het smelten, gieten, walsen en andere bewerkingen van staal kunnen stofemissies ontstaan.
 • Opslag en verwerking: Stof kan ontstaan bij het opslaan en verwerken van afgewerkte staalproducten, schroot en andere materialen.
 • Staalbedrijven werken om diverse redenen hard aan het verminderen van stofemissie. Allereerst draagt het verminderen van stofemissie bij aan het beschermen van het milieu door de lucht- en bodemvervuiling te beperken. Hierdoor worden natuurlijke ecosystemen en ook de biodiversiteit beschermd. Daarnaast is stofbestrijding van vitaal belang voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, aangezien blootstelling aan stofdeeltjes kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen en andere gezondheidsproblemen.

  Naleving van regelgeving is een cruciale factor voor staalbedrijven. Om boetes en juridische consequenties te voorkomen moet de staalindustrie voldoen aan strenge milieunormen. Door stofemissie te verminderen, tonen staalbedrijven ook zichtbaar hun betrokkenheid bij onderwerpen als maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dit kan hun reputatie versterken en het vertrouwen van klanten, investeerders en de bredere gemeenschap vergroten.

  Tenslotte kan het verminderen van stofemissie en het verbeteren van procesefficiëntie op lange termijn leiden tot kostenbesparingen. Dit komt doordat verspilling van materialen wordt verminderd en de levensduur van installaties wordt verlengd, kortom een bijdrage aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Concluderend kunnen we vaststellen dat staalbedrijven diverse gegronde redenen hebben om stofemissie actief te verminderen. Dit levert grote voordelen op voor zowel het milieu als de gezondheid van werknemers. Naleving van regelgeving levert bovendien een verbeterde reputatie en is meer kostenefficiënt.

  Om stofemissies in de staalindustrie te verminderen, kunnen verschillende technieken worden toegepast:

  1. Stofafzuigsystemen en filtratie:

  Installatie van geavanceerde stofafzuigsystemen bij verschillende punten in het productieproces om de vrijkomende stofdeeltjes door middel van afzuiging af te voeren. Luchtfilters filteren fijne deeltjes uit de afgezogen lucht, voordat deze lucht weer wordt uitgestoten

  2. Vernevelingssystemen:

  Implementatie van vernevelingssystemen rondom stofbronnen om zo stofdeeltjes te binden en neer te slaan, waardoor ze niet in de atmosfeer terechtkomen

  3. Afdekken van opslag met een korstvormer:

  Aanbrengen van een korstvormer op opgeslagen droge bulk materialen zoals ertsen en kolen om de blootstelling aan de atmosfeer te verminderen en daarmee de kans op stofvorming te minimaliseren.

  4. Droogschuim:

  Gebruik van droogschuim technologie op lopende banden om stofvorming te verminderen. Dit houdt in dat schuim wordt aangebracht in materialen, waardoor de kleine stofdeeltjes aan de grotere stofdeeltjes worden gebonden, zo op de lopende banden blijven liggen en dus de   verspreiding van stofdeeltjes beperkt

  5. Stofbeheersingsprogramma’s:

  Implementatie van uitgebreide stofbeheersingsprogramma’s, inclusief regelmatige inspecties en onderhoud van apparatuur om lekkages en mogelijke stofbronnen te identificeren en aan te pakken. 

  6. Bewustmaking en training:

  Opleiding van personeel om hen bewust te maken van de impact van stofemissies en hen te voorzien van de juiste procedures om emissies te minimaliseren. Door een combinatie van deze technieken toe te passen en strikte naleving van regelgeving en normen met betrekking tot stofemissies te handhaven, kan de staalindustrie de impact van stof op het milieu en de gezondheid van werknemers verminderen en tegelijkertijd te voldoen aan de milieu wet- en regelgeving.

  Meer berichten