Aktywna sucha piana

Pęcherzyki piany wiążą cząsteczki pyłu

Aktywna sucha piana - Freko-Foam

Sucha piana jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w walce z uciążliwym zapyleniem w środowiskach przemysłowych. W obszarach pracujących z przenośnikami taśmowymi, rozdrabniaczami lub liniami sortowniczymi, kontrola zapylenia jest tradycyjnie wykonywana przy pomocy wody. Jednak woda sama w sobie nie ma właściwości wiążących: Cząsteczki pyłu unoszą się na wodzie, co sprawia, że woda jest nieefektywnym rozwiązaniem problemu uciążliwości pyłu w przemyśle.

Zastosowanie suchej piany jest bardzo skutecznym i zrównoważonym sposobem kontrolowania uciążliwości pyłu. Dzięki wymieszaniu środka z wodą w unicie do produkcji suchej piany, efektywność wody wzrasta, a zarazem zmniejsza się jej zużycie o około 80% w porównaniu z tradycyjnym zlewaniem materiału wodą.

Wuvio opracowało recepturę suchej piany we własnym laboratorium, rozwiązanie to okazało się idealnym środkiem do redukcji zapylenia w trakcie transportu lub rozdrabiania materiałów sypkich. Piana Freko-Foam jest bardzo prosta w aplikacji, dzięki temu rozpylanie piany może być zautomatyzowane i zintegrowane z istniejącymi systemami i procesami u klienta. Freko-Foam redukuje powstawanie pyłu o ponad 90%.

Jak działa sucha piana?

Sucha piana składa się z pęcherzyków, które mogą wiązać ze sobą cząsteczki pyłu. Freko-Foam jest aplikowana do źródeł pyłu na liniach sortowniczych i przenośnikach taśmowych, po których przemieszczane są produkty takie jak odpady, węgiel czy wióry drzewne. Pianka przywiera do cząstek pyłu, zapobiegając ich ulatnianiu się. Cząsteczki piany są rozpylane pod wysokim ciśnieniem do punktów zrzutu (spadkowych) za pomocą dysz natryskowych. Ważną dodatkową zaletą Freko-Foam jest to, że ta sucha piana ulega biodegradacji. Dzięki temu sucha piana Freko-Foam firmy Wuvio jest bardzo korzystnym rozwiązaniem w walce z uciążliwym pyłem.

Gdzie zastosować suchą pianę?

Piana jest dobrym rozwiązaniem w środowiskach, w których występuje wysokie stężenie cząstek pyłu. Oto kilka przykładów branż, w których piana jest idealnym narzędziem do walki z uciążliwym pyłem.

Górnictwo
Sucha piana jest często stosowana w procesach przeróbczych - przez kruszarki - surowców takich jak węgiel, ruda żelaza, kruszywa i inne surowce w przemyśle wydobywczym. Freko-Foam znacząco redukuje emisje pyłu - nawet o 90% - generowane podczas tych czynności.

Towary masowe
Zastosowanie piany popularne jest w instalacjach do załadunku i rozładunku towarów masowych, takich jak wegiel, kruszywa, biomasa, piasek, wapno i inne materiały, na przykład w portach przeładunkowych lub terminalach.

Przetwarzanie odpadów
Instalacja usytuowana jest wokół linii sortowania odpadów i gruzu, ewentualnie w połączeniu z rębakami, Freko-Foam jest idealnym środkiem kontroli zapylenia.

Obróbka drewna
W przetwórstwie drewna najlepszym rozwiązaniem jest kontrola zapylenia za pomocą piany. Aktywna sucha piana stosowana jest w obróbce drewna i produktów drewnianych, takich jak recycling drewna, procesy produkcyjne płyt MDF czy OSB, rozdrabnianie za pomocą (mobilnego) rębaka, szlifowanie, cięcie drewnianych desek.

Zalety

Rozwiązania Wuvio

Zalety spieniania jako kontroli zapylenia

W większości środowisk przemysłowych, w których uciążliwy pył stanowi problem, spienianie na sucho bezpośrednio eliminuje nadmiar pyłu zarówno z pracowników, jak i z otoczenia. Jest to korzystne dla środowiska pracy pod każdym względem. Wybór kontroli zapylenia za pomocą konkretnego rozwiązania piankowego oferuje kilka korzyści:

Skuteczność
Ze względu na większą gęstość cząsteczek kurzu, spienianie działa niezwykle szybko i skutecznie. Fakt, że sucha piana działa do trzydziestu dni sprawia, że Freko-Foam jest skutecznym rozwiązaniem.

Bezpieczeństwo
Pianka Freko-Foam jest bezpieczna w użyciu. W obszarach, w których używana jest pianka, nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt ochronny.

Łatwy w użyciu
Freko-Foam jest łatwy w użyciu w niemal każdych warunkach pogodowych. W razie potrzeby, system techniczny może być zainstalowany na miejscu lub dostarczony "plug-and-play" w kontenerze technicznym. Krótkie szkolenie wprowadzające jest wystarczające do rozpoczęcia korzystania z systemu pianowego, nie są wymagane żadne specjalne umiejętności ani szkolenia w zakresie nakładania piany. Możliwa jest również pełna automatyzacja instalacji pianki i łatwa integracja z już istniejącymi systemami (sterowania).

Przyjazna dla środowiska
Jedną z najważniejszych cech Freko-Foam jest jej zrównoważony charakter. Dzięki innowacyjnemu dodatkowi zastosowanemu przez Wuvio, ta forma kontroli zapylenia pozwala zaoszczędzić do 80% wody. Cząsteczki pianki ulegają również biodegradacji, dzięki czemu podejście to ma charakter cyrkularny.

Alternatywy dla suchej piany

Chociaż spienianie jest skutecznym środkiem zaradczym, nie we wszystkich sytuacjach, w których wymagana jest kontrola zapylenia, Freko-Foam jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Wuvio opracowało rozwiązania, które są dobrą alternatywą dla tej techniki.

Dowiedz się więcej o naszych innych rozwiązaniach ograniczających zapylenie. Jeśli rozwiązanie, którego szukasz, nie jest tutaj wymienione, poproś o dostosowanie!