Recyclingbedrijven, hebben jullie je stofbestrijding al op orde?

Het belang van recycling in onze moderne samenleving is overduidelijk. Het verminderen van afval, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van milieuvervuiling zijn enkele belangrijke punten op de agenda van vandaag de dag. Dat zien we ook als we naar de agenda van de aankomende Vakbeurs Recycling kijken. Zo komen bijvoorbeeld de meest recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam afvalbeheer en circulaire doelen aan bod. 

De beheersing van stof is een uitdaging op het duurzame vlak waar recyclingbedrijven mee te maken hebben. Stofdeeltjes in de lucht kunnen namelijk niet alleen schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers, maar ook voor het milieu en de omringende gemeenschappen. 

In dit artikel bespreken we effectieve stofbestrijding in de recyclingindustrie en hoe de Wuvio oplossingen Freko-Foam en Freko-Humidifier hierbij helpen.

Schuimvorming met Freko-Foam 

Wanneer afvalmaterialen worden verwerkt, kunnen ze tot kleine deeltjes en vezels leiden die zich in de lucht verspreiden. Dit kan zorgen voor allerlei problemen, waaronder luchtkwaliteitsproblemen en de al eerder genoemde gezondheidsrisico’s voor werknemers en hinder voor de omringende gemeenschappen. Naast deze directe zorgen zijn er ook kosten voor het schoonmaken en onderhouden van faciliteiten. Bovendien kan stofontwikkeling leiden tot verspilling van materialen en verlies van productiviteit.

Een van de toonaangevende producten op het gebied van stofbestrijding is Freko-Foam. Wuvio heeft dit droogschuim in haar eigen laboratorium ontwikkeld. Het is makkelijk toepasbaar en kan automatisch geïntegreerd worden in bestaande processen. Met deze methode kan stofvorming verminderen met meer dan 90%.

Freko-Foam bestaat uit belletjes die stofdeeltjes aan zich binden. Het wordt geplaatst in stofbronnen bij sorteerlijnen en transportbanden waarop materialen zoals afval, kolen en houtsnippers worden verplaatst. Het schuim kleeft aan de stofdeeltjes, waardoor ze niet meer in de lucht verspreiden. Het schuim wordt met hoge druk via nozzles op valpunten aangebracht. Een bijkomend belangrijk voordeel van Freko-Foam is dat dit droge schuim biologisch afbreekbaar is. Hierdoor is Wuvio’s Freko-Foam een uiterst milieuvriendelijke oplossing voor het verminderen van stofproblemen.

Een ander belangrijk aspect van Freko Foam is de duurzaamheid ervan. Dit schuimmiddel is 100% biologisch afbreekbaar en niet giftig, waardoor het geen schadelijke effecten heeft op het milieu. Daarnaast is het een kosteneffectieve oplossing, aangezien het gebruik van water en energie aanzienlijk wordt verminderd in vergelijking met traditionele stofbestrijdingsmethoden.

Wuvio beschikt over een Freko-Foam demo-unit, waardoor het mogelijk is om deze oplossing tijdelijk te testen met de eigen installatie en het eigen materiaal. Zo weet je zeker dat de methode bij jouw bedrijf past.

Verneveling met Freko-Humidifier

Naast schuimvorming is verneveling een andere technologie die recyclingbedrijven kunnen gebruiken om stof te bestrijden. Deze techniek gebruikt fijne waterdruppeltjes in de lucht om stofdeeltjes te binden en te laten neerslaan. Dit is een effectieve manier om stofproblemen te verminderen, vooral op plaatsen waar schuimvorming mogelijk minder geschikt is.

Freko-Humidifier is een additief dat verspreid wordt via vernevelingsinstallatie.Het is maar liefst 10 keer effectiever dan stofbestrijding met alleen water. Dat zorgt voor een flinke besparing op de kosten. Ook is het volledig biologisch af te breken en onschadelijk voor mens, dier en milieu. Het kan worden toegepast met mistkanonnen, vernevelingssystemen of sprinklerinstallaties.

Minder waterverbruik met de juiste stofbestrijding

Het grootste voordeel van de juiste stofbestrijdingsmethoden voor de recyclingbranche is de waterbesparing. Traditionele methoden kunnen aanzienlijke hoeveelheden water verbruiken. Dit leidt niet alleen tot hoge waterrekeningen voor bedrijven, maar het is ook niet duurzaam, vooral in gebieden waar waterschaarste een probleem is.

Freko-Foam en Freko-Humidifier van Wuvio bieden een oplossing voor dit probleem. Door het gebruik van geavanceerde technologieën kunnen recyclingbedrijven hun stofproblemen effectief aanpakken met aanzienlijk minder waterverbruik. Dit resulteert in kostenefficiënte en duurzame oplossingen.

 

Bovendien dragen deze stofbestrijdingsmethoden bij aan een schonere en gezondere werkomgeving voor personeel. Het verminderen van blootstelling aan stofdeeltjes kan de gezondheid van werknemers verbeteren en het risico op luchtwegaandoeningen verminderen. Dat is niet alleen positief voor de werknemers zelf, maar ook voor het bedrijf zelf. Denk aan het verminderen van ziekteverzuim en het verbeteren van de algemene productiviteit.

Stofvervuiling kan ook leiden tot overlast en gezondheidsproblemen voor mensen die in de buurt van recyclingfaciliteiten wonen. Door effectieve stofbestrijdingstechnologieën te implementeren, kunnen recyclingbedrijven hun impact op de omgeving minimaliseren en een positieve relatie met de gemeenschap behouden.

Tot slot kunnen we stellen dat recyclingbedrijven de overwegingen voor stofbestrijding zeker serieus moeten nemen, als we kijken naar alle huidige ontwikkelingen en trends. Freko-Foam en Freko-Humidifier van Wuvio zijn technologieën die stofbestrijdingsvraagstukken het hoofd bieden. Ze dragen bij aan waterbesparing en duurzaamheid. 

Het verminderen van waterverbruik is niet alleen kostenbesparend, maar ook nodig voor het behoud van ons milieu, vooral in tijden van toenemende waterschaarste. En in dat tijdperk zijn we beland. Recyclingbedrijven kunnen een leidende rol spelen in het verminderen van hun ecologische voetafdruk door geavanceerde stofbestrijdingsmethoden te omarmen. Deze technologieën zijn niet alleen een investering in de toekomst van recycling, maar ook in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers en de gemeenschappen waarin ze werkzaam zijn.

Het is tijd om stofproblemen aan te pakken en de weg vrij te maken voor een schonere en duurzamere recyclingindustrie. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor meer informatie.

Meer berichten