Recykling

Emisje pyłu mogą przemieszczać się na wiele kilometrów

Recykling

Gospodarka o obiegu zamkniętym promuje proces przekształcania odpadów w materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Celem tego procesu jest 100% ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych.

Recykling drewna i odpadów drzewnych, odpadów z gospodarstw domowych lub popiołu dennego, to proces który dosłownie generuje dużo pyłu. Powoduje to podrażnienie oczu, nosa i gardła, alergie i choroby, takie jak astma lub inne choroby płuc u pracowników firm zajmujących się recyklingiem. Pył może być przenoszony przez wiatr w sposób widoczny lub niewidoczny na wiele kilometrów, zanieczyszczając w ten sposób również bezpośrednie środowisko życia wokół zakładu.