Górnictwo

Narażenie na pył przy wydobywaniu minerałów

Górnictwo

W górnictwie minerały, takie jak na przykład węgiel kamienny lub brunatny, są wydobywane i przetwarzane przy użyciu materiałów wybuchowych i bardzo ciężkich maszyn. Często materiały, min. kruszywa wydobywane z kamieniołomów powodują duże zanieczyszczenie pyłem. Narażenie na nie stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Ciężarówki samowyładowcze lub duże wywrotki transportują wydobyty materiał do kruszarek odkrywkowych w celu dalszego kruszenia na mniejsze kawałki. Transport po drogach kamieniołomu powoduje uciążliwe zapylenie dróg. Kruszenie dużych kawałków gruboziarnistego materiału w kruszarkach odkrywkowych również generuje dużo pyłu.

Ponadto przenośniki taśmowe do transportu różnych frakcji materiału na terenie kopalni są dodatkowym źródłem powstawania pyłu ze względu na ich punkty zrzutu. Kopalnie odkrywkowe posiadają Zazwyczaj również własne połączenia kolejowe. Załadunek wagonów kolejowych na odjeżdżające pociągi również generuje dużo pyłu ze względu na duże przemieszczeni materiału i powietrza.