Mijnbouw

Blootstelling aan stof in de winning van delfstoffen

Mijnbouw

In de mijnbouw wordt door de inzet van springstoffen en met behulp van zeer zware machines delfstoffen zoals bijvoorbeeld kolen of bruinkool gedolven en behandeld. Vaak zorgen de gedolven materialen uit de groeves voor veel stofoverlast. Blootstelling hieraan vormt een groot risico voor mens & milieu.

Dumptrucks, oftewel grote kiepwagens, transporteren het gedolven materiaal naar de brekerinstallaties van de open mijn voor verdere vermaling tot kleinere brokken. Dit transport over de wegen van de groeve zorgt voor wegenstof overlast. Ook bij het breken van de grote brokken ruw materiaal in de crushers van de open mijn, komt veel stof vrij.

Daarnaast vormen de lopende banden voor het transport van de verschillende fracties van het materiaal op het terrein van de mijn door hun valpunten een additionele bron van stofvorming. Meestal hebben open mijnen ook een eigen spooraansluiting. Bij de belading van de spoorwegwagons van de uitgaande treinen ontstaat, door de grote luchtverplaatsing, ook veel stof.

Mijnbouw