Staalindustrie

Stof verwaaid en dat is om uiteenlopende redenen niet wenselijk.

Staalindustrie

De Hoogovens van staalfabrieken produceren staal uit met name sinter en cokes. De grondstoffen van sinter en cokes zijn (droge)bulkmaterialen die meestal per schip of per trein bij de staalfabriek worden aangeleverd.

Bij het verplaatsen en bewerken van deze bulkmaterialen op het terrein van de staalfabriek, bijvoorbeeld bij het lossen van schepen of bij intern transport middels lopende banden met valpunten- is sprake van stofvorming.

Daarnaast is de (buiten)opslag van de grondstoffen -op hopen of stockpiles- zeer gevoelig voor verstuiving door de wind. Dit stof verspreid zich zichtbaar en onzichtbaar over het terrein van de fabriek en meestal zelfs tot ver daarbuiten. De stofverwaaiing is om meerdere redenen niet wenselijk.