Infrastructuur

Wereldwijd zijn er miljoenen kilometers aan onverharde wegen.

Infrastructuur

Tijdens de bouw van nieuwe industrie- en woonwijken, maar ook bij de aanleg van wegen wordt het oppervlak van het gebied vaak met zand opgehoogd. Sommige landen, waaronder Nederland, gebruiken hoge zandbanken ook als voorbelasting van het terrein. Hoe nuttig ook, het zand is helaas ook een veelvuldige bron van stofemissie.