Schuimvorming

Schuimbelletjes die fijne stofdeeltjes aan zich binden

Droogschuim – Wuvio’s Freko-Foam

Droogschuim is één van de meest effectieve oplossingen tegen stofoverlast in industriële omgevingen. Op plekken waar gewerkt wordt met lopende banden, shredders of sorteerlijnen wordt stofbestrijding traditioneel met water gedaan. Water heeft echter op zichzelf geen bindende eigenschappen: Stofdeeltjes blijven op water drijven en daardoor is water een inefficiënte oplossing voor stofoverlast in de industrie.

Het gebruik van droogschuim daarentegen is een zeer effectieve en duurzame manier om stofoverlast te bestrijden. Het additief dat bij de productie van droogschuim aan water wordt toegevoegd maakt het water namelijk wel effectief en zorgt hierdoor voor een vermindering van het watergebruik met ongeveer 80% ten opzichte van de bestaande situatie.

Wuvio heeft in haar eigen laboratorium een droogschuim ontwikkeld dat zich inmiddels bewezen heeft als ideaal middel voor stofreductie: Freko-Foam. Freko-Foam is heel makkelijk toepasbaar. Zo kan het aanbrengen van schuim automatisch geïntegreerd worden in bestaande processen. Freko-Foam vermindert stofvorming met meer dan 90%.

Hoe werkt droogschuim?

Droogschuim bestaat uit belletjes die de stofdeeltjes aan zich kunnen binden. Freko-Foam wordt ingespoten in stofbronnen bij sorteerlijnen en lopende banden waarop producten zoals afval, kolen, houtsnippers worden verplaatst. Het schuim hecht zich aan de stofdeeltjes, zodat deze niet meer vervliegen. Schuimdeeltjes worden onder hoge druk in valpunten gespoten met behulp van nozzles. Een belangrijk bijkomend voordeel van Freko-Foam is dat dit droogschuim biologisch afbreekbaar is. Daarmee is Wuvio’s Freko-Foam droogschuim een zeer duurzame oplossing tegen stofoverlast.

Wanneer werkt schuim?

Schuim is een goede toepassing in omgevingen waar een hoge concentratie van stofdeeltjes aanwezig is. Een aantal voorbeelden van industrieën waar schuim het ideale middel is tegen stofoverlast.

Mijnbouw
Droogschuim wordt vaak gebruikt bij het verwerken -door brekerinstallaties- van grondstoffen als kolen, ijzererts en andere minerale poeders in de mijnbouwindustrie. Freko-Foam zorgt voor aanzienlijke minder stofwolken -tot 90% minder- die ontstaan tijdens deze activiteiten.

Bulkgoederen
De inzet van schuim is populair bij installaties voor het laden en lossen van bulkgoederen zoals zand, kalk en andere materialen in bijvoorbeeld overslaghavens of terminals.

Afvalverwerking
Rondom sorteerlijnen van afval en puin, al dan niet in combinatie met shredders, is schuim een uitstekend middel om stofvorming tegen te gaan.

Houtverwerking
In de houtverwerking is stofbestrijding met behulp schuimvorming de beste oplossing. Droogschuim wordt toegepast bij de verwerking van hout en houtproducten, zoals het zagen, versnipperen, schuren, snijden van houten planken.

Voordelen

Oplossingen van Wuvio

Voordelen van droogschuim bij stofbestrijding

In de meeste industriële omgevingen waar stofoverlast een probleem is, zorgt droogschuim er direct voor dat zowel medewerkers als omgeving geen last meer hebben van overtollig stof. Dat komt de leefomgeving in alle opzichten ten goede. De keuze om stof te bestrijden met een specifieke schuimoplossing biedt verschillende voordelen:

Effectiviteit
Door de grotere dichtheid van stofdeeltjes, werkt schuimvorming uiterst snel en effectief. Dat de droogschuim tot dertig dagen werkt, is maakt de Freko-Foam tot een efficiënte oplossing.

Veiligheid
Freko-Foam is veilig in het gebruik. Op plekken waar schuim wordt ingezet, zijn geen extra beschermingsmiddelen nodig.

Eenvoudig te gebruiken
Freko-Foam is eenvoudig en onder bijna alle weersomstandigheden te gebruiken. Indien gewenst kan de technische installatie ter plekke worden ingebouwd of ‘plug-and-play’ geleverd worden in een techniekcontainer. Een korte introductie training is voldoende om de schuiminstallatie in gebruik te nemen, er zijn geen speciale vaardigheden of opleidingen vereist om schuim toe te passen. Het is eveneens mogelijk om de schuiminstallatie volledig te automatiseren en eenvoudig te integreren met reeds bestaande (besturings)systemen.

Milieuvriendelijk
Eén van de belangrijkste eigenschappen van Freko-Foam is het duurzame karakter. Dankzij het innovatieve additief dat Wuvio gebruikt, bespaart deze vorm van stofbestrijding tot 80% water. De schuimdeeltjes zijn bovendien biologisch afbreekbaar, wat deze aanpak circulair maakt.

Alternatieven voor schuimvorming

Hoewel schuimvorming een effectief middel is, geldt niet voor alle situaties waarin stof bestreden moet worden dat Freko-Foam de meest geschikte oplossing is. Wuvio heeft diverse oplossingen ontwikkeld die goede alternatieven zijn wanneer een andere oplossing effectiever is dan schuim.

Lees meer over onze andere oplossingen tegen stofoverlast. Staat de oplossing die u zoekt hier niet tussen, vraag dan maatwerk aan!