Biomassa

Biomassa

Biomassa is een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal dat als grondstof of energiebron gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld energiecentrales.

Denk hierbij aan hout/houtsnippers, snoeiafval, afval uit de voedingsindustrie, dierlijke mest of olie uit zaden. Ook komt biomassa uit de recyclingindustrie. Dit laatste is voornamelijk hout in verschillende kwaliteiten.

Over de hele wereld wordt meer en meer van de energiebehoefte geleverd door omzetting van biomassa. Het verwerken van biomassa heeft echter als nadeel dat bij de bewerking ervan stof vrijkomt. Langdurige of herhaalde blootstelling aan fijn stof van biomassa heeft een effect op de gezondheid van medewerkers: studies hebben uitgewezen dat biomassa-stof kankerverwekkende is voor de mens. Dit stof slaat niet alleen neer op de plek waar het ontstaat. Stof kan dankzij de wind kilometers ver reizen en zo de directe leefomgeving vervuilen.