Energie centrales

Deze centrales en voorraden zijn kwetsbaar voor wind

Energie centrales

Ondanks de transitie naar volledig groene energie, leveren op (steen)kool werkende elektriciteitscentrales nog steeds een groot percentage van de elektriciteit in de wereld. In de meeste gevallen worden kolen op zeer grote afstand van de centrale gedolven en per schip of trein naar de afnemers vervoerd. Onder normale weersomstandigheden bedraagt het verlies van materiaal tijdens het transport ongeveer 5%. Lossen en verdere bewegingen op de bestemming zorgen voor nog meer verlies.

Veel centrales houden een strategische buffer aan om de continuïteit van de energieproductie te waarborgen. Deze voorraden zijn echter vatbaar voor wind en zonder verdere behandeling wordt (kolen)stof door de wind vele kilometers meegevoerd.

Wuvio heeft oplossingen die u helpen het verlies van materiaal significant te beperken.

Korstvormers gedurende opslag

Traditioneel is water het meest gebruikte middel om stof te bestrijden. Om twee redenen zijn water en kolen echter geen goede combinatie. In de eerste plaats is -afhankelijk van de soort kolen- relatief veel water nodig om stofvorming tegen te gaan. De tweede reden is een economische: hoe droger de kool, hoe hoger de calorische waarde oftewel hoe meer energie de kolen kunnen leveren aan de oven van de centrale.
Het gebruik van Wuvio korstvormers voorkomt stofvorming en beschermt daarnaast ook de kolenvelden tegen vocht/regen. De korstvormer wordt als een deken over de stockpiles heengespoten en vormt zo een dunne, duurzame korstlaag, naar wens wit, groen of transparant gekleurd.

Transport en verkleinen van het materiaal

De ervaring leert dat stofuitdagingen ook voorkomen bij valpunten op de banden of bij de behandeling van het bulkmateriaal in de hopper. Hier zijn oplossingen op basis van verneveling in te zetten. Door toevoeging van een additief aan de nevel, is de werking van water bovendien veel effectiever. Het additief zorgt er namelijk voor dat het water zich als het ware opent en daardoor stofdeeltjes kan raken/binden.

Door het gebruik van onze stofbestrijdingsoplossingen worden in eerste instantie besparingen in het waterverbruik tot 70-80% behaald.