Recycling

Stofemissie kan kilometers ver reizen

Recycling

De circulaire economie bevordert het transformatieproces van afval naar herbruikbaar materiaal. Het uiteindelijke doel van dit proces is 100% hergebruik van afvalmaterialen.

Recycling van hout & houtafval, van huishoudelijk afval of bodem-as is een proces waar letterlijk veel stof bij ontstaat. Dit zorgt bij medewerkers van recyclingbedrijven voor irritatie van de ogen, neus en keel, voor allergieën en ziekten zoals astma of andere longaandoeningen. Stof kan zichtbaar of onzichtbaar door de wind kilometers ver worden meegedragen en zo ook de directe leefomgeving rond de installatie vervuilen.