Biomasa

Biomasa

Biomasa to zbiorcze określenie materiału roślinnego i zwierzęcego, który może być wykorzystywany jako surowiec lub źródło energii, na przykład w elektrowniach.

Przykłady obejmują drewno, trociny, zrębki, odpady z przemysłu spożywczego, obornik zwierzęcy lub olej z nasion. Biomasa pochodzi również z przemysłu recyklingowego. Ta ostatnia to głównie drewno o różnej jakości.

Na całym świecie coraz więcej potrzeb energetycznych zaspokajanych jest przez przetwarzanie biomasy. Przetwarzanie biomasy ma jednak tę wadę, że podczas przetwarzania uwalnia się pył. Długotrwała lub powtarzająca się ekspozycja na drobny pył z biomasy ma wpływ na zdrowie pracowników: badania wykazały, że pył z biomasy jest rakotwórczy dla ludzi. Pył ten nie osiada tylko tam, gdzie został wytworzony. Pył może przemieszczać się kilometrami dzięki wiatrowi, zanieczyszczając bezpośrednie środowisko życia.