Przemysł stalowy

Pył unosi się w powietrzu, co nie jest pożądane z wielu powodów

Przemysł stalowy

Wielkie piece hutnicze produkują stal w szczególności ze spieku i koksu. Surowce takie jak spiek i koks są (suchymi) materiałami sypkimi, które są zazwyczaj dostarczane do stalowni statkami lub pociągami.

Podczas przenoszenia i przetwarzania tych materiałów sypkich na terenie huty stali - na przykład podczas rozładunku statków lub podczas transportu wewnętrznego przy użyciu przenośników taśmowych z punktami zrzutu - powstaje pył.

Ponadto (zewnętrzne) składowanie surowców - na hałdach lub składowiskach - jest bardzo wrażliwe na rozpraszanie przez wiatr. Pył ten rozprzestrzenia się w sposób widoczny i niewidoczny na terenie zakładu i zwykle daleko poza nim. Przewiewanie materiału jest niepożądane z wielu powodów.